General Data Protection Regulation (GDPR).

Kontaktpersoner :

Som en naturlig del i vores daglige samarbejde og kommunikation , lagrer vi følgende persondata omkring vores kontaktpersoner.

Navn, telefon nr. og mail.

Vi lagrer ikke andre af persondata i vores systemer, og dine persondata vil altid være beskyttet i henhold til gældende love.

Såfremt vores veje en dag skal skilles (hvilket vi naturligvis ikke håber at de gør) så vil dine persondata naturligt blive slettet i vores systemer.

Medarbejdere:

Som en naturlig del i vores daglige samarbejde og kommunikation , lagrer vi følgende persondata omkring vores medarbejdere.

Vi deler persondata op i to grupper.

  1. Almindelige personoplysninger
  2. Lovmæssige personoplysninger.
  • Alle fysiske data ( i papirform) opbevares i aflåste bokse, hvor kun ledelsen har adgang.
  • Alle on line data – opbevares i henhold til loven, af vores databehandlerleverandører.

Almindelige personoplysninger:
Navn, Adresse, Alder, e-mail, telefon nr., Nationalitet, konto nr. Billede,Eventuelle jobansøgning og telefon nr og navn på pårørende

Lovmæssige personoplysninger:

Hvis du ikke er Dansk statsborger – Opholds- og arbejdstilladelse og Kopi af pas,

Alle medarbejdere, kopi af sygesikringsbevis, Cpr. Nr, Staffe-attester og Børne-attester.

Det er vores ansvar at sikre at dine persondata opbevares iht. den danske lovgivning.

Såfremt samarbejdet ophører – så vil persondata blive slettet i vores systemer.